Lutefiskmåltid

Lutefisk med tilbehør/ 1 x servering, kr 450,- per person

Tillegg for ekstra servering kr 100,- per person

Periode: fra fredag 13.november t.o.m. 23.desember 2020

Har de ei gruppe og ynskjer julebord eller julemat utanom julebordsperioden,
ikkje nøl med å ta kontakt, så ser med på moglegheitene for det.

Catering:
Ynsker de å bestilla julelunsjen dit de er, tilbyr me også catering av julemat.
Sjå vår heimeside (under «Restaurant/ Julebord»), eller be om å få tilsendt ein meny .