Gjesteundersøking i Sunnhordland

Visit Sunnhordland arbeider med å verta merka som eit berekraftig reisemål.

For at me skal få best mogleg kunnskap og informasjon til det vidare arbeidet ønskjer me at du som gjest i regionen tek deg tid til å fylle ut spørjeundersøkinga.

Meir informasjon – og undersøkinga – finn du her…

På førehand – takk!