Velkommen

“Velkommen til oss på Bekkjarvik Gjestgiveri. Som vertskap på Norges mest omtalte Gjestgiveri er me alltid fokusert på å gi deg som gjest den aller beste mottaking og service. I 34 år har me tatt imot gjester frå fjern og nær i våre historiske bygg og omgivnader. Me har vore så heldige at våre barn har arva interessa for å byggje vårt livsverk vidare i nye generasjoner.

familienSaman har me eit felles mål om å behalde og forsterke vårt renommé, ein stad med varme for våre gjester, ein stad for rekreasjon og ein stad for de beste matopplevingar langs vår langstrakte kyst. Velkommen til Bekkjarvik Gjestgiveri og vår familie.”

Helsing Asta og Øystein Johannessen