Bekkjarvik Gjestgiveri

Generelt

Du og hotellet avtaler vilkårene for romutleien. Hvis det ikke er avtalt noe spesielt her, gjelder de følgende reglene. Konferanser og gruppebestillinger har spesielle regler.

Bestilling og bekreftelse

En bestilling er bindende fra den bekreftes. Dette kan skje muntlig, skriftlig eller via bookingsystemet. Alle muntlige bestillinger må garanteres med et kredittkort. Ved bestilling må du oppgi navn, adresse, ankomst- og avreisetidspunkt samt hvordan betalingen skal foregå. Det gjelder ulike regler for ulike priskategorier, se detaljert prisinformasjon. For å bo og bestille et rom hos oss må du ha fylt 18 år. Du som reserverer rom for personer under 18 år er ansvarlig, uansett om du bor på rommet sammen med den mindreårige eller ikke. Av sikkerhetsmessige grunner tillater vi kun våre ansatte og innsjekkede gjester adgang til hotellrommene og andre bestilte lokaler.

Ankomst og avreise

Hotellrommet står til din disposisjon fra tidligst kl. 15.00 på ankomstdagen. På avreisedagen må rommet forlates senest kl. 11.00.

Sen utsjekk

Kan forhåndsbestilles ved ledig kapasitet mot tillegg i pris (kr 600), og er mulig frem til kl 17:00 ved ledig kapasitet

Avbestilling og uteblivelse

Hvis ikke annet er avtalt ved bestilling, eller priskategorien du har valgt har andre regler, skal avbestilling skje senest kl. 18.00, to dager før. Hvis du uteblir eller avbestiller etter kl. 18.00, må du betale for ett døgn. Hvis hotellet har hatt spesielle kostnader forbundet med bestillingen din, må du dekke disse. Hvis du ikke garanterer din bestilling for sen ankomst eller ikke har betalt for oppholdet ditt på forhånd, vil hotellet avbestille din reservasjon kl. 18.00.

Tidlig avreise og opphold på ubestemt tid

Hvis du har bestilt for en bestemt tidsperiode, men forlater hotellet før dette, må du betale samme erstatningsbeløp som ved sen avbestilling. I tillegg til prisen for den perioden du har bodd på hotellet, må du betale for ett døgn ekstra. Hvis du bor på hotellet på ubestemt tid og forlenger besøket ditt med ett døgn om gangen, må du melde fra om avreisen innen kl. 18.00 dagen før. Hvis ikke må du betale for ett ekstra døgn. Hvis hotellet ikke lenger har mulighet til å la deg disponere rommet, har du rett til å få vite dette innen kl. 18.00 dagen før planlagt avreise.

Hotellets plikter og dine ønsker

Hvis hotellet ikke kan tilby deg et rom som avtalt, har du rett til, uten merkostnader, å få et tilsvarende eller bedre rom på hotellet eller på et hotell med samme standard. Presiser dine ønsker når du bestiller, så er du sikker på at hotellet har de fasilitetene du trenger. Vi har bare røykfrie rom. Ved en eventuell overtredelse av røykeforbudet har hotellet rett til å belaste deg for dette.

Betaling

Muntlig bestillinger samt noen priskategorier krever forskuddsbetaling. Dette beløpet avregnes mot sluttregningen. Hvis du avbestiller rommet uten å ta hensyn til avbestillingsfristen, har hotellet rett til å beholde bookingavgiften/forskuddsbetalingen. For øvrig gjelder det at hotellregningen skal betales når du får den, som regel ved ankomst på hotellet. Vi tar de vanligste betalingskortene. Hotellet er imidlertid ikke pliktig til å akseptere betalingskort, sjekker, kuponger eller utenlandsk valuta hvis hotellet ikke har tilbudt seg nettopp dette.

Oppbevaring, verdisaker og bagasje på rommet

Hotellet har i henhold til loven rett til å, som en sikkerhet for tilgodehavende hos gjester, holde tilbake reisegods og i noen tilfeller, etter spesifikke regler, endog selge det. Vi tilbyr oppbevaring med ekstra sikkerhet som en tjeneste, men vi har ikke ansvaret for det som oppbevares. Hotellet er ikke pliktig å oppbevare eiendeler av høy verdi. Hotellet har ingen streng ansvarsplikt overfor eiendeler som du oppbevarer på hotellrommet.

Din egen sikkerhet

Gjør deg kjent med hvor nødutganger, alarmknapper og brannslukkere finnes. Se etter detaljer i informasjonen på innsiden av døren på hotellrommet.

Faktureringspolicy

Fakturering skal være avtalt i forkant av oppholdet. Kredittsjekk vil bli foretatt. Opphold under NOK 2000,- vil ikke kunne faktureres.

Ansvar for skade

Gjesten eller den som står som garantist for rommet er ansvarlig for skade på lokaler som følge av uaktsomhet eller uforsvarlig opptreden av gjestene.

Force majeure

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll – for eksempel streik, lockout, brann, strømbrudd etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale – gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

Verneting

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag eller mellom gjesten og hotellet skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet skal hotellets eiendoms verneting gjelde.